6-weekse cursus ChiVit!

“ De cursus ChiVit! kwam voor mij op het juiste moment. Het heeft mijn herstel van een burn-out versneld doordat het me veel inzicht gaf in mezelf. Ook leerde ik een betere balans in mijn energie te brengen. Door de oefeningen werd me duidelijk waar ik energie verspilde of blokkeerde, en vooral ook hoe ik dat anders kon doen.” – deelneemster Erna

Haal meer uit je dagelijkse leven. Zonder dat je jezelf uitput. Leer hoe effectief energie management je focus, aandacht versterkt. Krijg zicht op blokkererende patronen en leer ze om te zetten. Beleef met oefenin gen en principes uit Tai Chi & Qigong/Yoga hoe jouw levensenergie (Chi of Ki) weer gaat stromen! Ervaar hoe jij meester kunt wor den over je mind, body & soul. Om zo krach tig en tegelijk ontspannen jouw leven te leven, in volle verbinding met je omgeving!

De 6-weekse cursus ‘ChiVit!’ leert je op timaal energiemanagement in je dagelijk se leven toe te passen. Met een unieke combinatie van fysieke oefeningen waarbij eeuwenoude Oosterse filosofiën en krijg(s)- kunsten worden toegepast. Zo ervaar je hoe energie werkt en hoe je jouw energie ver sterkt. Om die kracht optimaal te gebrui ken in jouw dagelijkse situaties. Door samen bewust te bewegen met Qigong/Yoga; met ademhalingsoefeningen en meditatie. Maar ook met praktische oefeningen die (inzicht) geven in patronen zodat je die direct leert om te zetten naar een effectievere handelswijze. Een cursus vol Mindfulness of Body, Mind en Soul. Op aardse wijze!

Jouw Resultaat
* Mindfulness of Body, Mind & Soul
* Optimaliseert je energiemanagement
* Traint focus, aandacht, intentie
* Vergroot je veerkracht
* Beweegt je met Qigong/Yoga

* Leert effectieve, eeuwenoude principes NU toe te passen
* Voor meesterschap over jezelf

Praktische informatie
* Donderdagavond van 19.30- 22.00 uur.
* Data:
Februari: 1, 8, 15, 22
Maart: 1 , 8
* Groepsgrootte: 4 – 8 deelnemers
* Locatie: Beide Zussen, Huissen
* Investering: € 185,00 (inclusief cursusmap, koffie/thee, versnaperingen/ gebruik materialen